دیشب یه سری مطالب از کلیپی که دیده بودم گذاشتم و الان میرم سراغ ادامه اش:

4. صدای بم و پرطنین: صدای ِ مرد بم و پرطنینه؛ صدای بلندش اغلب نشونه ی ِداد زدن نیست بلکه مثلا داره تاکید می کند رو حرفاش. خیلی وقتا موقع حرف زدن ِ مرد؛ ما زنا احساس میکنیم داره بدحرف میزنه/ خانم:(با من درست صحبت کن تو عصبانی هستی چرا داد می زنی) مرد: (داد نمی زنم دارم حرف می زنم). زن چون ظریفه هر نوع گفتگوی طبیعی مردُ ناراحتی میدونه


5. جرات و جسارت: خدا برای تامین ِ اقتدار ِ مرد توی ِ روانش جرات و جسارت گذاشته.
ولی توی ِ روان زن نقطه مقابل ِ جرأت و جسارت یعنی پرهیز و کناره گیری گذاشته.
برای زن ها با ملاحظه بودن و بافاصله عمل کردن صحیح و کامله. و اگر زن جسور شد از توانایی هاش فاصله گرفته.

یکی از هنرهای عظیم انسان اینه که وسیله ای که خدا در ذاتش گذاشته رو درست بکار بگیره.


1.  مردا به خاطرِ داشتن جرأت و جسارت احساس می کنن که جنسشون مقدم بر زنه

(حس برتری بر زن)مثلا

آقا: (این خانمها (ضعیفه) از یک سوسک می ترسند

2. مردا جرأت و جسارتشونُ به رخ همسرشون می کشن مثلا تو رانندگی

3. گاهی اوقات مردا از جرات و جسارت برای آزار همسرشون استفاده می کنن مثلا :

تهدید با صدای بلند:(الان زنگ می زنم به مامانت بیاد تکلیف ما را روشن کنه)

هنگام رفتن به مسافرت؛ آقا:(خانماشهدت را گفته ای ، جاده مرگ و میر هم دارد)

بدهی های مالی؛ آقا:(زندان نریم خوبه، از کجا بیاریم سررسید چک نزدیکه)

نکته: مرد از زن انتظار داره جرأت و جسارت داشته باشه.

مثال: آقا:(اینکه کاری نداره . به مامانت زنگ بزن بگو امشب نمیایم و جای دیگه وعده داریم)

(عرضه این کار رو هم نداری؟)

جسارت زن ≠ لطافت زن
اگر زن جسور شد لطافتش کشته میشه زن ِجسور وقتی همسر می شه با شوهرش هیاهو

می کنه،زن جسور وقتی مادر می شه به راحتی بچه رو می زنه هُلش می ده و با خشونت باهاش

رفتار میکنه.نگاههای تند(گِرد کردن چشمها)، فریادهای بلند، حالت کلام که در اون جیغ باشه، پرتاب

اشیاء و غیره نشانه های لطیف نبودن زنه.این حالتهای منفی ِ عاری از لطافت، مرد رو از زن بیزار و

بی میل می کنه. مرد با جسارت زن می جنگه؛ حتی اعتراض یه زن هم باید همراه با لطافت باشه.

مرد در مقابل اعتراضهای نازک و لطیف از خودش کرنش نشون می ده.اما همه اینا وقتیه که مرد از

زنش میخواد که جسور بشه!!! پس حواسمون باشه جاها عوض نشن که اگه بشن چی میشه!


6. سرعت: یکی دیگه از ویژگیهایی که برای اقتدار مرد لازمه سرعت هست. مردا سریعن.

 یکی از ایرادایی که دائما مرد به جنس زن می گیره سرعته.آقا:(سریعتر باش، زود حاضر شو)

سرعت زن رو مسموم می کنه و با لطافتش منافات داره؛مرد با سرعت دادن به زن لذت و بهره

رو در اون از بین میبره و تمرکزشو خراب میکنه. عوض شدن جای زن و مرد تو لطافت-جسارت بسیار خطرناکه!!


7. شدت: شدت برای مرد اقتدار مرد لازمه.

آقایون بدونن وارد کردن شدت به زن باعث سلب آسایش اون می شه!

محبتهای همراه با شدت برای زن لذتبخش نیست. اگر مردی زنشُ یکبار کتک بزنه زن تا آخر عمر هر

وقت مرد بش نزدیک شه احساس کتک میکنه و اون خاطرات تو ذهنش میاد.

خانمها باید بدونن خیلی از شدتها ویژگیه و عمدی نیست. مثال:نحوه ارتباط دو دوست (مرد) با هم

وقتی به هم میرسن گاهی رویِ شونه یا سینه همدیگه می کوبن، یا ضربه ای محکم به هم می زنن.