تو منو یاد دوست دختر (نامزد و همسر هم کاربرد دارد) قبلی ام می اندازی !

یه خورده چاق نشدی ها ؟

داری عین مادرت میشی ؟

یه خورده آزادی و فضای شخصی نیاز دارم تا بتونم یه کم نفس بکشم !

شاید مردها لزوما نباید تک همسر باشن ! سکوت !!

اگر قصد ندارید که همسرتان را اذیت کنید بهتر است از جملاتی مثل و مشابه 6 جمله

بالایی دوری کنید و 44 جمله زیر را به خاطر بسپارید و در مواقع مناسب از این وردهای

جادویی نهایت استفاده را ببرید!۹ جمله اکتشافی برای دادن حس محبوبیت به همسرتان :

دوست دارم .

عاشقت هستم.

خیلی خوش شانسم که تو رو پیدا کردم.

توبهترین دوست من هستی.

تو تنها زن این دنیا هستی که میخوام با او باشم.

هیچ زن دیگه ای مثل تو نیست.

نمیدونم بدون تو چه کار کنم.

نمیتونم زندگی ام رو بدون تو تصور کنم.

تو تحقق رویاها و اجابت دعاهای من هستی.

۶ جمله اکتشافی برای دادن حس قدر دانی به همسرتان :

تو خیلی برای من خوبی.

تو موجب میشی من احساس خوشبختی کنم.

برای یک یک کارهایی که برای من میکنی از تو قدر دانی میکنم.

خیلی خوشحالم میکنی هروقت که ……. ( مورد خاصی را نام ببرید)

تو زندگی منو متحول کردی.

بابت هر کاری که میکنی از تو متشکرم.برای …… از تو متشکرم.

۹ جمله اکتشافی برای دادن حس ارزشمند بودن به همسرتان :

امروز چطور بود؟بیا در باره این موضوع صحبت کنیم تا بتوانیم با هم تصمیم بگیریم.

بیا برای ….. برنامه ریزی کنیم.

درباره ….. چی فکر میکنی؟آیا کمکی از من برمیاد؟

الان چه کمکی میتونم به تو بکنم؟

چه خواسته ای از من داری؟

به چه چیزی نیاز داری؟

به چیزی نیاز داری؟
۷ جمله اکشافی برای هک کردن قلب و روح همسرتان :

از اینکه همیشه همه نیاز های تورا بر آورده نمیکنم، متاسفم و از این بابت معذرت میخوام.

برای …. از تو معذرت میخوام.قول میدم که روی …. (چیزی که قبلا از شما خواسته شده )

بیشتر کار کنم.متشکرم که با من و مشکلاتم میسازی.متشکرم که با من صبوری.

می دونم که کنار اومدن با من همیشه کار ساده ای نیست.برای …. منو ببخش.

۸ جمله اکتشافی برای دیوانه کردن خانمتان :

تو واقعا برام جذاب هستی.تورو میخوام.هیکل و اندامت برام خیلی خواستنی و مطلوبه.

نمیتونم تو رو ندیده بگیرم یا به تو نزدیک نشم.دوست دارم بیشتر با تو باشم.

دلم برات تنگ شده.بیا همدیگر رو در آغوش بگیریم.

۵ جمله ۱۰۰۰ امتیازی :

بیا با هم بریم خرید.بگذار خونه رو برات تمیز کنم.آیا میخواستی درباره چیزی با من حرف بزنی.

بیا تلویزیون رو خاموش کنیم و در عوض با هم حرف بزنیم.

احترام و ارزش قائل شدن باید دو طرفه باشد، اگر مرد رعایت می‌کند اینجوری نباشد

که زن ارزشی قائل نباشد و خودش را برای مردش جذاب نکند، این جملات تنها زمانی

کاربردی خواهند شد که نیروی عشق و احترامی دوطرفه بر زندگی زناشیویی حاکم باشد،

لاکن سوء تفاهمات ناشی از دانش پایینِ جنسی و شناخت پایین از روحیات جنس مخالف

زندگی‌شان را با مشکل مواجه کرده باشد؛ که در این صورت این جملات برای شیرین کردن

دوباره زندگی مناسب‌اند مگرنه در زندگی‌های تهی از عشق و احترام متقابل این کلمات

به چه کار آیند؟