نگذارید قهرهایتان طولانی شود

نگذارید بغض‌ها طوفان شود

نگذارید دل‌تان احساسِ سنگینی کند

هرچقدر هم که صدایتان بالا رفت

اخمتان در هم شد

با حرفی، آغوشی، نگاهی

یک نقطه‌ی پایان بگذارید

ادامه دادن یعنی غرور

و غرور تمرینِ جدایی می‌آورد ...

تمرین مهربانی کنیم،

قدر یکدیگر را بدانیم،

در کنار هم بودنها بینهایت با ارزش است بینهایت

قدر بدانیم ..با صبوری و مهربانی حتما زندگیمان عالی تر از قبل خواهد شد.

بیشتر در فکر خوشحال کردن یکدیگر باشیم با شاخه ای گل با کلامی پر از مهر و عشق...