شخصیت خودتان را با انتخاب یکی از آدمک ها مشخص کنید:http://parsiifun.ir/wp-content/uploads/2016/08/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D8%AF%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7.jpg


۱- شما اصلا به فکر پیشرفت نیستید و از زندگی خود کاملا راضی هستید.

۲- شما یک انسان شکست خورده اید که دلیل تمام ناکامی های خود را دیگران می دانید.

۳- دوست دارید پیشرفت کنید ولی هیچ تلاشی انجام نمی دهید ومنتظر ید تا دیگران به شما

کمک کنند تا پیشرفت کنید.

۴- اهداف بزرگی دارید فقط همین

۵- شما یک انسان بی خیال هستید، با اینکه از جایگاه خود راضی نیستید ولی هیچ تلاشی

برای پیشرفت ندارید.

۶- برای پیشرفت حاضرید هر کاری انجام دهید.

۷- شما یک انسان محتاط و پر استرسید که همیشه منتظر افتادن یک اتفاق بد هستید.

۸- حتما با یک روانپزشک مشورت کنید شما یک انسان افسرده اید.

۹- همیشه دنبال راه میانبرید.

۱۰- از جایگاهتان کاملا راضی هستید واحساس خوشبختی می کنیدشما یک انسان معمولی هستید.

۱۱،۱۲- رفیق باز ومهربان شما به خانواده خود خیلی اهمیت می دهید.

۱۳- حسود

۱۴- احساس بدی دارید فکر می کنید به شما خیانت شده به همه بدبین هستید.

۱۵- شما یک انسان مطمین ، شاد و اجتماعی هستید، شما واقعا خوشبختید

۱۶- بدبین،تصور می کنید همه از شما سو استفاده می کنند و همیشه مورد استعمار بوده اید.

۱۷- خیلی احساس زرنگی می کنید، فکر می کنید خیلی باهوشید.

۱۸- به دنیا پشت کردید ، اصلا مهم نیست چه اتفاقی درحال افتادنه در اولین فرصت با

یک روانپزشک مشورت کنید.

۱۹- دوست دارید به همه کمک کنید ، شما یک انسان خیرید.

۲۰- شما یک انسان خودپسندو مغرورید و فکر می کنید از همه بالاترید.

۲۱- شما به پوچی رسیدید ودیگر از زیبایها لذت نمی برید ، بهتر است با یک روانپزشک مشورت کنید.

امیدوارم لذت برده باشید.


منبع: دنیای اطلاعات