باید عشق و علاقه بین زن و شوهر زنده باقی بمونه،

همدیگه رو ببوسید و در آغوش بگیرید دستهای همو لمس کنید تا احساس عشق

بینتون زنده بشه..

زن به توجه و مرد به اعتماد نیاز داره..

وقتی مردی به احساسات زن توجه نشون میده و برای خوشبختی او تلاش میکنه زن احساس میکنه

دوست داشتنی و ارزشمنده...