من زهرا هاشمی هستم.. دانشجوی روانشناسی..

به نقل از سقراط بزرگ یک جمله میگم که قطعا میتونه زندگی خیلیهامون رو تغییر بده:

"خودتو بشناس"