خانمها با اقتدار مرد چه برخوردی می کنن؟

هر قدر جلوتر برن موارد اثر مخرب تری روی اقتدار مرد دارن::

1. جدل: یکی از رفتارهایی که خانمها زیاد انجام میدن و اقتدار مردُ می شکنن جدل با مرده.

منظور خانمها از جدل اینه که منو هم ببین،به من هم اعتنا کن

برداشت مرد از جدل زن اینه که اقتدار تو اقتدار کاملی نیس،تو معیوب و ناقص هستی

تو جدل موضوع برای مرد مهم نیست بلکه تو مبارزه با جدل زن می خواد بگه من معیوب و ناقص نیستم

مثال: اگر مردی اشتباها بگه این ماژیک قرمزه زن نباید مستقیما بگه خیر این ماژیک آبیه چون با این کار

مردش رو میشکنه. باید بگه:" اِ چرا این ماژیک قرمز نیس؟"

اینجا مرد می فهمه اشتباه کرده پس زن باید سریع مرد رو از خرد شدن نجات بده و بگه:"میدونی

چرا تو فکر کردی این ماژیک قرمزه، تقصیر منه،از بس درِ این ماژیکها رو جابجا می کنم"


2. قهر: از جدل بدتر قهرِ.زن چون بی توجهی میبینه؛ قهر میکنه؛ و میگه بهم بیشتر توجه کن.ولی مرد

برداشت میکنه که ارزش نداری و نمیخوام باهات حرف بزنم و بای اینکه دنبال زن بره و محبت کنه

احساس بدی بهش دست میده و فاصله میگیره و همین فاصله باعث آسیب بیشتر به زن میشه.

قهر ضربه زیادی به اقتدار یه مرد میزنه پس اگه زن یک ساعت قهر میکنه، مرد تا مدتها دست از

سرش برنمی داره.

مرد:چیه برگشتی عرضه قهر کردن نداشتی؟ مادرت نگهت نداشت؟


3. گریه: از قهر بدتر گریه از دست مردِ. خانم چرا گریه میکنه؟

می خواد به مرد بگه: شکسته ام،مرا دریاب.

برداشت مرد از گریه زن اینکه: گم شو، ولم کن نه تنها توجه نمیکنی همش فشار و ازار و اذیتی

برو راحتم بذار.

مرد در مقابل گریه زن موضع می گیره: (باز مثل بچه ها گریه کرد)

به سمت زن حمله می کنه: (چرا گریه می کنی؟)

اگر مرد ضعیفی باشه خودش رو می زنه: (آره من بدم. ما به درد هم نمی خوریم)

البته زن گاهی اوقات حین گریه هم به ظاهر (با زبان) میگه که ولم کن، راحتم بذار، در

حالیکه عملا دوست داره که مرد اونو نوازش کنه.


4.پرخاش: مورد آخر پرخاش هست. اقتدارشکن ترین مورد پرخاش زن بر مردِ. بالاخص اگه پرخاش مکرر

باشه زن چرا پرخاش می کنه؟

می خواد به مرد بگه: (بهم ریخته و داغونم)

برداشت ِ مرد از پرخاشهای مکرر زن اینکه:

( این زندگی بدرد نمی خوره به سراغ طلاق بریم)

در این مورد مرد نسبت به زن احساس تأمین نمی کنه و دنبال طلاق میره.

مردهای نمونه با شناختی صحیح از بنیانهای جسمی و روانی خود و همسرشون در عین اقتدار،

تکیه گاههای مستحکم و امنی برای خونواده اشون هستن و موجبات زندگی سالم و عاشقانه ای رو

فراهم می کنن زنهای نمونه با شناختی صحیح از بنیانهای جسمی و روانیشون و همسرشون در

زندگی بر مرد مقتدر و امن خود تکیه کرده و همیشه با رفتارهای صحیح و عاشقانه اقتدار مرد رو حفظ

کرده و آسایش رو برای خانواده به ارمغان میارن


خلاصه اینکه:

خانمها! غرور شوهرتون رو نشکنید

آقایون! قلب همسرتون رو نشکنید


تموم شد!! انشالله یاد بگیرم و به کار ببریم.. من که خیلی اشتباها داشتم :(

همسرم منو بابت همه کوتاهی هام ببخش معذرت میخوام :*

اما بدون بسیار بسیار دوستتدارم همدمم تو یه مرد نمونه ای