تفاوت های زن و مرد در رابطه جنسی

میل جنسی مرد:

میل جنسی در مردان مانند مایکروویو است.

در عرض چند ثانیه با آخرین ظرفیت کار می کند و به محض پخته شدن غذا سریعاً خاموش می شود.

با بالا رفتن سن مرد اندازه ی تستسترون او آرام آرام رو به کاهش می گذارد.


میل جنسی مرد ۴۰ ساله را می توان با میل جنسی زن ۲۰ ساله مقایسه کرد

که می تواند توجیهی باشد برای گرایش مردان در سنین بالا به دختران جوان.

در زوج های از نظر سنی نامناسب فاصله ی سنی معمولاً بین ۱۰ تا ۲۰ سال است.