هرکسی ارزش هم دردی و هم کلام شدن رو نداره..

برای کسی حرف بزنید که بدونید راه حلی بهتون میده

یا حداقل آرومتون میکنه و راز داره..


مشکلات