مخ شامل دو نیمکره است که از نظر شکل به هم شبیه هستند ولی از لحاظ ساماندهی

و کارکرد دارای عملکردهای متفاوتی هستند.


رفتار چپ‌مغزها سازمان‌یافته‌تر است.

اطلاعات را پردازش می‌کنند و این کار را به ترتیب انجام می‌دهند.

این دسته از افراد معمولاً هوشیارند.

قوانین و برنامه‌ها را دنبال می‌کنند.

چپ مغزها در ریاضی و علوم قوی هستند و می‌توانند سریع به پرسش‌ها پاسخ بدهند.

نظم و طبقه بندی کردن را دوست دارند.

منطقی و تحلیل گر با مسائل برخورد می کنند.

با جزئیات سر و کار دارند.

زندگی منظم و از پیش تعیین شده را می پسندند.

در زبان شناسان، ریاضی دانان این بخش مغز فعال تر و بر نیمکره دیگر غالب تر است.


راه های پرورش نیمکره چپ مغز:

جدول حل کنید.

برای کارهای روزانه تان برنامه ریزی داشته باشید.

در طبیعت برای لذت بردن از حس شنوایی تان نیز استفاده کنید

پازل و شطرنج بازی کنید.

سخنوری و کنفرانس دادن را تمرین کنید.

راست مغزها و تست نیمکره مغز بصورت رایگان و انلاین در ادامه مطلب

راست‌مغزها خیال‌پرداز هستند.

ممکن است خیلی باهوش و متفکر باشند.

این دسته در علوم اجتماعی و هنر خیلی خوب نتیجه می‌گیرند.

بسیار شهودی هستند و مهارت بسیاری دارند که در دام دروغ یا نیرنگ نیفتند.

قدرت خلاقیت و کشف کردن دارند.

ورزش و حرکات موزون در این ناحیه بدن قرار دارد.

استعداد موسیقی نیز در این قسمت است.

با هنرهای نقاشی و طراحی سرو کار دارد.

کل نگر هستند.

طراحان، نویسندگان، نقاشان و هنرمندان بزرگ از این قسمت مغزشان بیشتر استفاده می کنند.

 راه های پرورش نیمکره راست مغز

به خود مجال فکرهای تخیلی و خیال بافی را بدهید.

رمان بخوانید و داستان را به شکل تصویر در ذهن خود مرور کنید.

نقاشی و طراحی کردن را بیاموزید.

گاهی بچه گانه فکر کنید و به کودک درون خود اهمیت دهید.


 تست آنلاین