تست شخصیت شناسی
اولین چیزی که در این تصویر می‌بینید؛چیه؟؟


انتخاب کنید تا شخصیت خودتونو ببینید!


تفسیر_تست


تفسیر تست شخصیت شناسی

اگر ماشین دیده اید

را انتخاب کرده‌اید یعنی فردی خوش‌بین هستید. به سرعت می‌توانید خود را با تغییرات

محیطی وفق دهید. در ارتباط گرفتن با اطرافیان مشکلی ندارید و به ندرت احساس تنهایی

می‌کنید. گرچه کمی خجالتی هستید اما در جامعه بسیار اجتماعی رفتار می‌کنید.

ظاهر‌بین نیستید. آموختن را دوست دارید و به موضوعات ماورائ طبیعه و فلسفی هم

علاقه‌مندید. اگر این خصوصیات با شخصیت شما نمی‌خواند یعنی در یک دوره احساسی

به این تست پاسخ داده‌اید.

اگر حرف A  دیده اید

شما فردی روشمند هستید که ثبات را می‌پسندد.
شما عاشق برنامه‌ریزی هستید و تغییر را نمی‌پسندید. دنبال هارمونی هستید و آرامش

را بیش از تحرک زیاد دوست دارید. توجه‌تان به جزئیات بالاست اما گاه در توجه به جزئیاتی

که می‌تواند به شما در رسیدن به موفقیت کمک کند جا می‌مانید.

اعتماد به نفس خوبی دارید و در عین اینکه فردی منطقی هستید بی‌احساس عمل نمی‌کنید.

برای شما ثبات روحی و احساسی به معنی موفقیت است. منطقی رفتار می‌کنید و این

موضوع خوب است اما در مواجهه با تعاملات برنامه‌ریزی نشده دچار استرس می‌شوید.

شما فردی مسئولیت‌پذیر هستید که سر قولش می‌‌ماند.

اگر فردی با دوربین دیده اید


 یعنی شما فردی بسیار خلاق هستید. در چشم شما دنیا محیطی ناشناخته است

و ذهن خلاق و کنجکاوی به آن دارید. شما همانند یک هنرمند به زندگی نگاه می‌کنید.

هر اتفاقی برایتان بیافتد را به خوبی تغییر می‌دهید دنبال راه‌حل‌های ساده برای مشکلات‌تان

نیستید و بیشتر از غرایزتان پیروی می‌کنید. بسیار حساس و احساساتی هستید و علاقه

زیادی به ادبیات و شعر و موسیقی دارید.

شما چی دیدید؟