باید یاد بگیرید نمی توانید محبوب همگان باشید. شما می توانید بهترین آلوی دنیا باشید،

رسیده، آبدار، شیرین و خوشمزه اما یادتان باشد، هستند آدمهایی که آلو دوست ندارند.

باید بفهمید که اگر مرغوب ترین آلو هستید، اما دوست شما آلو دوست ندارد.

حالا می توانید انتخاب کنید که موز بشوید اما باید متوجه باشید که اگر تصمیم بگیرید

موز بشوید، همیشه یک موز درجه دوم خواهید بود؛ درحالیکه می توانستید برای

همیشه بهترین آلوی دنیا باقی بمانید..